SO HUU TRI TUE
Công trình 107B Nguyễn Phong Sắc ngang nhiên xây dựng sai phép ?

Công trình 107B Nguyễn Phong Sắc ngang nhiên xây dựng sai phép ?

Theo phản ánh, Công trình có địa chỉ tại số 107B đường Nguyễn Phong Sắc do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Bắc Hà bất chấp dư luận, ngang nhiên xây dựng sai phép, qua mặt chính quyền địa phương.

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm