SO HUU TRI TUE
Kỹ sư Việt Nam tự chế tạo 3 mô hình vệ tinh

Kỹ sư Việt Nam tự chế tạo 3 mô hình vệ tinh

(SHTT) - MicroDragon, NanoDragon và PicoDragon là 3 vệ tinh do người Việt Nam tự chế tạo, trong đó mẫu PicoDragon nhỏ nhất đã được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013.

Sunshine
Máy lọc nước
ITV.vn
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE