SO HUU TRI TUE
Đăng ký bảo hộ tác phẩm của mình như thế nào?

Đăng ký bảo hộ tác phẩm của mình như thế nào?

Câu hỏi: Tôi vừa cho xuất bản một cuốn sách về văn học được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi cần đăng ký bảo hộ tác phẩm của mình không và bảo hộ như thế nào?

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn
Đông y họ Nguyễn