SO HUU TRI TUE
VTVcab sẽ hoàn tiền cho khách hàng vì cắt kênh

VTVcab sẽ hoàn tiền cho khách hàng vì cắt kênh

(SHTT) - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới đây. đã công bố thông tin liên quan tới việc VTVcab đột ngột cắt 23 kênh truyền hình quen thuộc.

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn