Chủ thể có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý là ai?

Chủ thể có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý là ai?

Câu hỏi: Địa phương tôi vừa được cấp chỉ dẫn địa lý cho một loại quả đặc sản. Điều này đã giúp sản phẩm của địa phương được nhiều vùng miền biết đến. Tôi muốn hỏi rằng ai là chủ thể có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý?