SO HUU TRI TUE

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Câu hỏi: Tôi thấy hiện tại có rất nhiều tác phẩm được đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Vậy cho tôi hỏi đó là những loại hình tác phẩm nào và điều kiện để bảo hộ quyền tác giả là gì?

Trả lời:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ, bao gồm:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học,khoa học,sách giáo khoa,giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng,bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình,mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ,sơ đồ,bản đồ,bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc,công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học,nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính,sưu tập dữ liệu.

cac loai hinh tac pham duoc bao ho quyen tac gia

 Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ.

Theo luatduonggia


Sunshine
ITV.vn
BToday.vn