SO HUU TRI TUE
Cần đưa SHTT thành một bộ phận chính yếu trong các trường đại học

Cần đưa SHTT thành một bộ phận chính yếu trong các trường đại học

(SHTT) - Hiện nay, việc phát triển nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Vì vậy Cục SHTT Việt Nam đã đề xuất việc đưa SHTT trở thành một bộ phận chính yếu trong các khoa luật, tại các cơ sở đào tạo đại học, học viện kỹ thuật, quản lý và nghiên cứu khoa học.

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn
Đông y họ Nguyễn