SO HUU TRI TUE
Báo chí công dân

Báo chí công dân

(SHTT) - Những thành viên của mạng Facebook đã qua mặt báo chí truyền thống trong việc đưa tin và phát hiện những sự kiện quan trọng, mở đường cho báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự thật. Bây giờ trong hoạt động báo chí, đã xuất hiện thêm một dạng mới: Báo chí công dân.