SO HUU TRI TUE
Bỏ khái niệm  'sữa tiệt trùng', sữa hoàn nguyên là sữa gì?

Bỏ khái niệm 'sữa tiệt trùng', sữa hoàn nguyên là sữa gì?

(SHTT) - Trong khi đó, theo thống kê năm 2014 của Tổng cục Thống kê, có tới hơn 70% số lượng sữa nước trên thị trường ở VN là sữa hoàn nguyên, phần còn lại là sữa tươi từ các vùng nguyên liệu của các công ty trong nước.