SO HUU TRI TUE
Đào tạo nhân lực Sở hữu trí tuệ trình độ cao: Chìa khóa cho sự phát triển của đất nước

Đào tạo nhân lực Sở hữu trí tuệ trình độ cao: Chìa khóa cho sự phát triển của đất nước

(SHTT) - Nhận thấy vai trò quan trọng của việc đào tạo nhân lực Sở hữu trí tuệ trình độ cao trong sự phát triển kinh tế, xã hội vì vậy mới đây trường Đại học KHXH&NV đã đề xuất mô hình đào tạo chuyên ngành Quản lý SHTT bậc thạc sĩ.

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn