SO HUU TRI TUE
Phân biệt dấu hiệu trùng và tương tự trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Phân biệt dấu hiệu trùng và tương tự trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Câu hỏi: Doanh nghiệp khi đăng kí bảo hộ đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ luôn phải đáp ứng các yêu cầu luật định. Vậy cho tôi hỏi cách phân biệt dấu hiệu trùng và tương tự trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?

Vinamilk
Sunshine
Máy lọc nước
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm