SO HUU TRI TUE

Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, văn bằng bảo hộ có bị hết hiệu lực không?

Câu hỏi: Trong thời gian ấn định phải nộp lệ phí liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, tôi đã hoàn thành việc nộp các khoản phí, riêng chỉ có phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất thì tôi chưa nộp được. Vậy tôi có được cấp Văn bằng bảo hộ không?

Trả lời:

Căn cứ  tại Điểm 15.7.c Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định như sau:

“Nếu người nộp đơn không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ trong thời hạn quy định tại điểm 15.7.a (iii) trên đây thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Riêng đối với đơn đăng ký sáng chế, nếu trong thời hạn quy định tại điểm 15.7.a (iii) trên đây, người nộp đơn đã nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ nhưng không nộp lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì văn bằng đó vẫn được cấp, nhưng bị chấm dứt hiệu lực ngay sau ngày cấp văn bằng".

dang ky nhan hieu

 Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, văn bằng bảo hộ có bị hết hiệu lực không?

Như vậy, nếu người nộp đơn không nộp lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền sáng chế trong thời hạn quy định và cũng không có yêu cầu gia hạn thời hạn này văn bằng đó vẫn được cấp, nhưng bị chấm dứt hiệu lực ngay sau ngày cấp văn bằng.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 15.7 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw


Vinamilk
Sunshine
Máy lọc nước
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm