SO HUU TRI TUE

Hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cần điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

Hạn chế quyền sử dụng sáng chế  được chuyển giao. 

- Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền;

- Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

han che su dung quyen sang che

 Hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc

- Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Theo netlaw


Sunshine
Vinamilk
Máy lọc nước
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm