SO HUU TRI TUE
Quảng cáo thực phẩm hiểu nhầm là thuốc, Công ty CP Capical Seaweed Consumer Việt Nam bị phạt 65 triệu đồng

Quảng cáo thực phẩm hiểu nhầm là thuốc, Công ty CP Capical Seaweed Consumer Việt Nam bị phạt 65 triệu đồng

(SHTT) - Nguyên nhân dẫn đến việc Công ty Cổ phần Capical Seaweed Consumer Việt Nam bị xử phạt là do quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fucoidan Extract Granule trên website http://csc-vietnam.vn và http://nhathuoc365.vn mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.