SO HUU TRI TUE

Gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ độc quyền

Câu hỏi: Bằng độc quyền giải pháp hữu ích của tôi được cấp đã khoảng hơn 10 năm, hiện giờ tôi muốn duy trì hiệu lực của văn bằng này thì tôi có thể yêu cầu gia hạn không thưa luật sư?

Trả lời:

Thứ nhất, bằng độc quyền giải pháp hữu ích không được gia hạn.

Tại Điểm 20.4.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định như sau:

“a) Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí không được gia hạn. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.”

Theo đó, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của bạn không được gia hạn theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ.

gia han hieu luc van bang bao ho doc quyen

 Gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ độc quyền

Thứ hai, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được duy trì hiệu lực thông qua việc nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Khoản 1 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định như sau:

“ Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.”

Như vậy, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, pháp luật Sở hữu trí tuệ không đặt vấn đề gia hạn hiệu lực văn bằng, mà chủ văn bằng chỉ có thể nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định khi kỳ hạn hiệu lực sắp hết.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;Điểm 20.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw


Vinamilk
Sunshine
Máy lọc nước
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm