SO HUU TRI TUE
Chính phủ nêu hàng loạt mục tiêu kinh tế - xã hội cho 2018

Chính phủ nêu hàng loạt mục tiêu kinh tế - xã hội cho 2018

(SHTT) - Phấn đấu GDP đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động... là những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018..

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn
Đông y họ Nguyễn