SO HUU TRI TUE
Quy định pháp luật về việc sử dụng bản quyền phần mềm

Quy định pháp luật về việc sử dụng bản quyền phần mềm

Câu hỏi: Tôi đang có một vấn đề vướng mắc muốn nhờ tư vấn. Công ty tôi có mua 01 phần mềm kế toán và đang sử dụng được 03 năm nay. Chúng tôi mua phần mềm có bản quyền chính thức từ một công ty phần mềm của Việt Nam và đây là sản phẩm do công ty này tạo ra.

Sunshine
ITV.vn
BToday.vn
Đông y họ Nguyễn