SO HUU TRI TUE
Giám đốc công ty xuất khẩu lao động, lừa đảo gần 200 lao động

Giám đốc công ty xuất khẩu lao động, lừa đảo gần 200 lao động

Do nắm bắt được nhu cầu của người dân ở các tỉnh ngoài có trình độ hiểu biết thấp, đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đối tượng Nguyễn Huy Vững đã tự thành lập công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của gần 200 lao động.