SO HUU TRI TUE

Ai được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Câu hỏi: Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, nay tôi đang làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở địa phương. Xin hỏi trường hợp của tôi có được nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng không? Mức hỗ trợ được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định số 595/QĐ-BHXH) quy định về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

1.1. Đối tượng hỗ trợ và tỷ lệ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

ai duoc ho tro tien dong bao hiem xa hoi tu nguyen

 

1.2. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng được tính bằng công thức sau:

Mht = k x 22% x CN

Trong đó:

- k: là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%), cụ thể: k = 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo; k = 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; và k = 10% với các đối tượng khác.

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là mức chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe/ Theo Lao động


Vinamilk
Sunshine
Máy lọc nước
BToday.vn
Hóa chất Phúc Lâm